Mierz i monitoruj jakość powietrza

CO i NO2

Co to jest CO i NO2

Co to jest CO i NO2

Gazy toksyczne lub szkodliwe to gazy szkodliwe dla żywych istot. Dwutlenek azotu (NO2) jest wysoce reaktywnym gazem powstającym w wyniku emisji pochodzących na przykład z pojazdów silnikowych i działalności przemysłowej. Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i silnie trującym gazem. Czasami określa się go mianem "cichego zabójcy". Jest produkowany, gdy urządzenie spalinowe (kocioł, grzejnik, piekarnik, ....) nie spala całkowicie paliwa na bazie węgla (takiego jak gaz, olej, węgiel, drewno, ...).

Oba gazy występują w garażach przy użytkowaniu silników spalinowych, podobnie jak w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi. Centra handlowe, biurowce, duże hotele, sale eventowe... Parkingi stają się coraz ważniejsze w dużych projektach budowlanych. Oprócz parkingów, inne typowe zastosowania, w których występują te gazy, to kuchnie restauracyjne wykorzystujące kuchenki gazowe, wszelkiego rodzaju laboratoria naukowe – od szkół po profesjonalne testy laboratoryjne, rezydencje, przestrzenie wypełnione dymem papierosowym, fabryki motoryzacyjne, biura i zakłady chemiczne z dużymi piecami.

Skutki CO i NO2

Skutki CO i NO2

Kiedy CO jest wdychany, dostaje się do krwioobiegu, przyłączając się do czerwonych krwinek, które nie mogą już przenosić tlenu. My, ludzie, potrzebujemy tlenu, aby rozkładać jedzenie, aby uzyskać energię potrzebną do przetrwania, poruszania mięśniami, a nawet myślenia. Objawami zatrucia CO są bóle głowy, senność, problemy ze wzrokiem, duszność, nudności, a nawet bóle brzucha i klatki piersiowej.

Podwyższony poziom dwutlenku azotu ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi i środowiska, w szczególności w odniesieniu do zdrowia układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego. Długotrwałe narażenie na wysoki poziom dwutlenku azotu może powodować przewlekłą chorobę płuc.

Redukcja CO, NO2 i LPG

Redukcja CO, NO2 i LPG

Ponieważ łatwo może powstać niebezpieczna atmosfera, konieczne jest wykrywanie gazu i skuteczna wentylacja.

Aby zmniejszyć rozległe narażenie pomieszczeń na te trujące gazy, należy wziąć pod uwagę kilka środków. Upewnij się, że urządzenia gazowe są prawidłowo zainstalowane i użyj wentylatora wyciągowego odpowietrzanego na zewnątrz nad kuchenkami gazowymi. Zawsze używaj odpowiedniego paliwa w naftowych nagrzewnicach pomieszczeń. Kiedy musisz wymienić grzejnik, wybierz wentylowany zamiast niewentylowanego. Otwarte przewody kominowe, gdy używany jest kominek lub piece opalane drewnem. Nie pozostawiaj pojazdu na biegu jałowym ani nie uruchamiaj pojazdów w garażu, zwłaszcza gdy sa połączone z pomieszczeniami mieszkalnymi. Drzwi z dołączonych garaży pozwolą na przedostanie się zanieczyszczeń do domu. Unikaj palenia tytoniu w pomieszczeniach, w których jest słaba wentylacja.

Ponieważ na przykład CO jest gazem bezwonnym, podstawowym wymogiem systemu bezpieczeństwa dla parkingu podziemnego lub garażu jest monitorowanie i wentylacja niebezpiecznych gazów.

Toksyczne gazy w pomieszczeniach

CO/NO2 i czujnik LPG

Czujniki gazów toksycznych

Firma Sentera Controls opracowała czujniki specjalnie do wykrywania gazu, zarówno na parkingu, w budynku przemysłowym, jak i w domu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czujniki mierzą CO, NO2 i LPG, obok standardowej temperatury i wilgotności względnej. Wybierając inteligentny czujnik można nawet bezpośrednio sterować wentylatorem EC, którego zadaniem jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia lub przestrzeni.