Mäta och övervaka luftkvalitet

CO och NO2

Vad är CO och NO2

Vad är CO och NO2

Giftiga gaser är gaser som är skadliga för levande organismer. Kvävedioxid (NO2) är en mycket reaktiv gas som bildas av utsläpp från till exempel motorfordon och industriell verksamhet. Kolmonoxid (CO) är en färglös, luktfri och mycket giftig gas. Det kallas ibland för den "tysta mördaren". Den uppstår när en förbränningsapparat (panna, värmare, ugn, ....) inte helt förbränner ett kolbaserat bränsle (som gas, olja, kol, trä, ...).

Båda gaserna förekommer i parkeringshus när förbränningsmotorer används som i diesel- och bensinfordon. Köpcentra, kontorsbyggnader, stora hotell, evenemangslokaler... Parkeringsanläggninar har blivit allt viktigare i stora byggprojekt. Förutom parkeringsplatser är andra typiska användningsområden där dessa gaser förekommer restaurangkök med gasspisar, vetenskapliga laboratorier av alla slag - från skolor till professionella laboratorietester, bostäder, utrymmen fyllda med cigarettrök, fabriker för fordonstillverkning, kontor och kemiska fabriker med stora ugnar.

Effekterna av CO och NO2

Effekterna av CO och NO2

När koldioxid andas in hamnar den i blodet och fäster sig vid röda blodkroppar, som då inte längre kan transportera syre. Vi människor behöver syre för att bryta ner maten för att få den energi vi behöver för att överleva, för att röra våra muskler eller till och med för att bara tänka. Symtom på CO-förgiftning är huvudvärk, sömnighet, synproblem, andfåddhet, illamående och till och med mag- och bröstsmärtor.

Förhöjda nivåer av kvävedioxid har en betydande inverkan på människors och miljöns hälsa, särskilt när det gäller andningsvägar och hjärt- och kärlhälsa. Långvarig exponering för höga nivåer av kvävedioxid kan orsaka kronisk lungsjukdom.

Minska CO, NO2 och LPG

Minska CO, NO2 och LPG

Eftersom en farlig atmosfär lätt kan uppstå är det nödvändigt med gasdetektering och effektiv ventilation.

För att minska den omfattande exponeringen inomhus för dessa giftiga gaser måste några åtgärder vidtas. Se till att gasapparater är korrekt installerade och använd en avgasfläkt med uteluftsventilation över gasspisar. Använd alltid rätt bränsle i fotogenvärmare. När du behöver byta ut din värmare, välj en ventilerad värmare framför en oventilerad. Öppna rökkanaler när eldstad eller vedelda kaminer används. Låt inte fordon gå på tomgång eller köra i garaget, särskilt inte i ett hopbyggt garage. Dörrar från hopbyggda garage släpper in föroreningar i hemmet. Undvik att röka tobak eller åtminstone att röka tobak inomhus där det kan dröja kvar efteråt.

Eftersom CO till exempel är en luktfri gas är det ett väsentligt krav i säkerhetssystemet för en underjordisk parkeringsplats eller ett garage att farliga gaser övervakas och ventileras.

Giftiga gaser inomhus

CO/NO2 och gasolsensor

Givare för giftig gas

Sentera Controls har utvecklat givare specifikt för detektering av gas, oavsett om det är på en parkeringsplats, industribyggnad eller i ditt hem, för användning inomhus eller utomhus. Givarna mäter CO, NO2 och LPG, samt standardtemperatur och relativ luftfuktighet. När du väljer en intelligent givare kan du till och med direkt styra EC-fläkten vars uppgift är att ta bort den förorenade luften från rummet eller utrymmet.