Измерване и следене на качеството на въздуха

СО и NO2

Какво представляват CO и NO2

Какво представляват CO и NO2

Токсичните или вредните газове застрашават живота и здравето на живите същества. Азотният диоксид (NO2) е силно реактивен газ, образуван от емисиите, отделени например от моторни превозни средства и промишлени дейности. Въглеродният оксид (CO) е безцветен, без мирис и силно отровен газ. Понякога го наричат "тихият убиец". Произвежда се, когато горивен уред (котел, нагревател, фурна, ....) не изгаря напълно гориво на въглеродна основа (като газ, нефт, въглища, дърва, ...).

И двата газа се появяват в гаражите за паркиране, когато в тях работят автомобили с двигателите с вътрешно горене. Търговски центрове, офис сгради, големи хотели, места за провеждане на събития... Паркингите придобиват все по-голямо значение в големите строителни проекти. Освен паркингите, други типични приложения, където се срещат тези газове, са кухни в ресторанти, използващи газови печки, научни лаборатории от всякакъв вид - от училищни до професионални лаборатории, жилища пространства, пълни с цигарен дим, фабрики за произвоство на автомобили, офиси и химически заводи с големи пещи.

Ефектите на CO и NO2

Ефектите на CO и NO2

Когато СО се вдишва, той попада в кръвния поток, като се прикрепя към червените кръвни клетки, които след това вече не могат да пренасят кислород. Ние, хората, се нуждаем от кислород, за да разграждаме храната, за да получаваме енергията, от която се нуждаем, за да оцелеем, да движим мускулите си или дори просто да мислим. Симптомите на отравяне с СО са главоболие, сънливост, зрителни проблеми, задух, гадене и дори болки в стомаха и гърдите.

Повишените нива на азотен диоксид имат значително въздействие върху здравето на хората и околната среда, най-вече когато става въпрос за респираторното и сърдечно-съдовото здраве. Дългосрочното излагане на високи нива на азотен диоксид може да причини хронично белодробно заболяване.

Намаляване на CO, NO2 и LPG

Намаляване на CO, NO2 и LPG

За да не възникне опасна концентрация на токсични газове в затворените помещения, е необходимо тяхното следене и исигуряването на ефективна вентилация.

За да се намали прекомерната концентрация на отровните газове в закритите помещения, трябва да се имат предвид няколко мерки. Уверете се, че газовите уреди са правилно инсталирани и използвайте изпускателен вентилатор монтиран над газовите печки. Винаги използвайте подходящо гориво в керосиновите отоплителни уреди. Когато трябва да смените отоплителния си уред, изберете вентилиран пред невентилиран. Отворете димоотводите, когато се използват камина или печки на дърва. Не оставяйте запалени и не управлявайте превозни средства в гаража, особено когато той няма вентилационна система. Когато гаражът е в близост до дома Ви, отварянето на вратите му за вентилация ще позвволи на замърсителите да влязат в жилищните Ви помещения. Избягвайте пушенето на тютюн и цигари или поне пушенето на закрито, където може отделения дим може да се задържи дълго време.

Тъй като CO например е газ без мирис, съществено изискване на системите за безопасност на подземните паркинги или гаражи е следенето и отвеждането на опасните газове.

Токсични газове в закрити помещения

CO/NO2 и сензор за пропан-бутан

Сензори за токсични газове

Sentera Controls разработи специални сензори за откриване на газ, които могат да се инсталират на паркинг, промишлена сграда или във Вашия дом. Те са подходящи както за монтаж в закрити в закрити помещения така и за монтаж на открито. Сензорите измерват от CO, NO2 и LPG, до стандартната температура и относителна влажност. Благодарение на избора на интелигентен сензор можете дори директно да контролирате ЕС вентилатори, чиято задача е да отведе замърсения въздух от помещението или пространството.