Mierz i monitoruj jakość powietrza

Lotne związki organiczne lub LZO

Lotne związki organiczne

LZO

Co to jest LZO

LZO lub lotne związki organiczne to duża grupa substancji chemicznych, które znajdują się w wielu produktach, których używamy do budowy i utrzymania naszych domów i budynków. Gdy znajdą się wewnątrz budynku, są uwalniane lub "odgazowywane" do powietrza wewnętrznego, którym oddychamy. Czasami można je również poczuć ... A zapach nie jest dobrym wskaźnikiem dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Typowe przykłady LZO, które są obecne w naszym codziennym życiu, to: benzen, ksylen, glikol etylenowy, formaldehyd i chlorek metylenu. Typowymi źródłami są farby lub lakiery, nowe dywany, kleje, środki czyszczące, palenie, pranie chemiczne, kserokopiarki, materiały budowlane, takie jak pianka i spalanie drewna. LZO są również emitowane od ludzi i zwierząt poprzez oddech, pot i bezpośrednio ze skóry.

LZO

Skutki LZO

Ryzyko problemów zdrowotnych związanych z wdychaniem jakiejkolwiek substancji chemicznej zależy od dokładnego związku chemicznego, stężenia i czasu trwania ekspozycji.

Wdychanie niskiego poziomu LZO przez dłuższy czas może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych u niektórych osób, zwłaszcza osób z astmą lub szczególnie wrażliwych na chemikalia. Ponieważ LZO odnoszą się do grupy substancji chemicznych, każda z nich ma swoją własną toksyczność i potencjał wywoływania różnych skutków zdrowotnych. Wiadomo, że wdychanie wysokich poziomów LZO powoduje podrażnienia oczu, nosa i gardła, bóle głowy, senność, nudności, zmniejszenie koncentracji i zmęczenie. W dłuższej perspektywie może prowadzić do raka i uszkodzenia wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego.

LZO

Redukcja LZO

Aby chronić swoje zdrowie, najlepiej ograniczyć narażenie na produkty i materiały zawierające LZO. Najlepszym sposobem na obniżenie poziomu LZO jest przede wszystkim unikanie ich. Sprawdź budynek lub dom pod kątem typowych źródeł LZO. Kupuj i przechowuj tylko potrzebne farby, detergenty i kleje. Jeśli musisz je przechowywać, zrób to w miejscu, w którym ludzie nie spędzają dużo czasu, aby po wycieku nie mogły nikogo skrzywdzić.

Czasami nie można uniknąć LZO – szczególnie podczas przebudowy lub renowacji. Kiedy nie można ich uniknąć, zwiększenie ilości świeżego powietrza wprowadzanego do przestrzeni pomaga zmniejszyć stężenie LZO w pomieszczeniach. Możesz to zrobić, otwierając okna i drzwi lub używając wentylatorów, aby zmaksymalizować powietrze doprowadzone z zewnątrz. Utrzymuj temperaturę i wilgotność względną na jak najniższym poziomie, ponieważ chemikalia odgazowują więcej w wysokiej temperaturze i wilgotności.

Typowe źródła LZO

LZO

Czujnik TVOC

Jeśli chcesz mieć pewność, czy jakość powietrza jest "bezpieczna", możesz to monitorować za pomocą specjalnego czujnika LZO. Czujniki Sentera TVOC mierzą, oprócz temperatury i wilgotności względnej, całkowitą ilość LZO w powietrzu z wysoką selektywnością wodoru (H2). W środowisku wewnętrznym oczekuje się, że stężenie H2 będzie dobrze korelować ze stężeniami CO2, ponieważ ludzki oddech zawiera znaczne stężenia zarówno CO2 (4%), jak i H2 (10 ppm). Umożliwia to odróżnienie wpływu obecności człowieka od innych zanieczyszczeń i sterowanie systemem wentylacji w oparciu o zajęcie przestrzeni. Nasze czujniki poinformują Cię za pomocą diody LED i / lub brzęczyka, gdy LZO w pomieszczeniu osiągną alarmujący poziom i należy zwiększyć wentylację, aby usunąć zanieczyszczone powietrze z obszaru. Typowe zastosowania to sale fitness, poczekalnie, kluby nocne i restauracje, a także hale produkcyjne farb itp.