Mäta och övervaka luftkvalitet

Temperatur och luftfuktighet

Temperatur och luftfuktighet

Temperatur

Temperatur

Vädret är inte en konstant faktor. Ena dagen regnar det och det blåser, nästa dag är himlen blå och solen skiner. Detta leder till att temperaturen stiger och sjunker på ett oförutsägbart sätt, även inne i en byggnad. Ett bra ventilationssystem säkerställer att temperaturen på den friska luften som förs in från utsidan är anpassad till temperaturen på inomhusluften. Oavsett om du arbetar på kontoret, sitter och läser en bok hemma eller deltar i kurser i skolan, är det miljön du befinner dig i som avgör vilken effekt olika temperaturer kan ha på ditt psykiska och fysiska välbefinnande. Temperatur anger hur varmt eller kallt något är och kan mätas i grader Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). Lufttemperatur är luftens temperatur utan vindavkylning eller fuktighet, eftersom dessa faktorer kan få en temperatur att kännas kallare eller varmare.

Det som är viktigare för vår känsla av komfort inomhus är den omgivande eller (ambienta) rumstemperaturen, dvs. medeltemperaturen i ett rum. Den kallas ofta den temperatur där de flesta människor känner sig bekväma, varken för varmt eller för kallt. Denna temperatur kan variera från person till person, men ligger vanligtvis mellan 21 och 25 °C. Detta intervall kallas i allmänhet för den termiska komfortzonen.

Piktogram för temperatur och luftfuktighet

När den omgivande temperaturen är för hög känner vi omedelbart hur det påverkar våra kroppar. Vi känner oss kladdiga och trötta. Att sänka temperaturen för mycket kan dock också ha en negativ effekt på vårt sinne och vår kropp. Koncentrationen sjunker och det enda vi vill är att bli varma. Med temperaturer mellan 18 °C och 20 °C känns det redan lite svalare. Detta kallas för lutningszonen. Det kan kännas obehagligt men är inte ohälsosamt. De flesta människor kan anpassa sig väl till denna temperatur. Kylan skapar en liten stress stimulans. Det gör dig lite piggare, vilket gör att du kan arbeta mer koncentrerat. Det är ändå en fråga om dosering. Effekten av ett skärpt fokus försvinner om du är i kylan för länge. Då tar obehaget över och det blir svårare att koncentrera sig. Det är också viktigt att se upp för personer med hjärt- och kärlsjukdomar och för äldre personer. Kylan ökar blodtrycket och trycket på hjärtat, vilket kan vara farligt. Temperaturer mellan 15 °C och 17 °C är acceptabla under en kortare period eller vid tungt arbete, men inte när du sitter still. Långvarig exponering för inomhustemperaturer under 15 °C har negativa effekter på vår hälsa.

Man kan dra slutsatsen att eftersom temperaturupplevelsen skiljer sig från person till person är det viktigt att vara uppmärksam på detta när man ventilerar ett utrymme. Man bör skapa en allmän känsla av välbefinnande för alla.

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet

För att förstå begreppet fullt ut måste vi börja med att förklara skillnaden mellan absolut och relativ luftfuktighet. Vatten kan vara flytande, fast (is) eller gas (vattenånga). Vattenånga ökar främst i atmosfären genom avdunstning. Flytande vatten avdunstar från hav, sjöar, floder, växter, marken och fallet regn. Vattenånga eller fukt kan förekomma i luften. Vindar i atmosfären transporterar sedan vattenångan från en plats till en annan.

Absolut fuktighet (uttryckt som gram fukt per kubikmeter luft) är ett mått på den faktiska mängden vattenånga i luften, oberoende av luftens temperatur. Ju större mängden vattenånga är, desto högre är den absoluta luftfuktigheten. Specifik fuktighet avser vikten av vattenånga i en viktenhet luft (uttryckt i gram vattenånga per kilogram luft). Absolut och specifik fuktighet är ganska lika varandra.

Relativ fuktighet (RH) (uttryckt i procent) mäter också vattenånga, men i förhållande till luftens temperatur. Enkelt uttryckt anger den relativa luftfuktigheten luftens faktiska vatteninnehåll i procent av den maximala mängd som den kan innehålla vid den aktuella temperaturen. Varm luft kan innehålla mer vattenfukt än kall luft, så med samma mängd absolut/specifik fuktighet skulle den relativa fuktigheten i kall luft vara mycket högre än i varm luft.

Inom ramen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är det nödvändigt att upprätthålla lämpliga nivåer av temperatur och relativ fuktighet för att upprätthålla de anställdas hälsa, komfort och produktivitet. En dålig relativ luftfuktighet, som resulterar i torr luft, leder till torr hud, kliande ögon och irriterade näsgångar. Det kan orsaka näsblod eller en kliande hals och kan förvärra symptomen på förkylning och vissa luftvägssjukdomar. Det ökar också den statiska elektriciteten, som du känner i dina kläder och ditt hår och på möbler och mattor. För hög relativ luftfuktighet leder till att det bildas kondens på fönster, väggar och tak som är kallare än lufttemperaturen, vilket kan skada byggnadsmaterial och orsaka lukt i dåligt ventilerade utrymmen. För att förhindra mögeltillväxt och/eller dålig lukt är det också viktigt att känna till daggpunkten inomhus.

Daggpunkt

Daggpunkt

När vi talar om daggpunkt inomhus talar vi om temperatur. Närmare bestämt den temperatur som anger när kondensering i en byggnad är trolig. Med andra ord den temperatur som luften måste kylas ner till för att nå mättnad. Ju högre daggpunkten är, desto mer fukt finns det i luften. Daggpunkten kan beräknas utifrån lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten.

Genom att kunna övervaka temperatur- och luftfuktighetsnivåerna i vårt hem eller på kontoret kan vi bättre förstå och ännu bättre kontrollera denna ökning och minskning av komforten och känslan av välbefinnande. Med detta i åtanke har Sentera utvecklat ett brett sortiment av temperatur- och fuktgivare. Typiska användningsområden är fuktiga utrymmen som badrum och vinkällare, men även kök, omklädningsrum, simbassänger osv. Eftersom både temperatur och luftfuktighet är sådana avgörande faktorer för vårt välbefinnande mäter även våra givare för CO2, VOC och CO/NO2 dessa värden.

Kondens på fönster