Mäta och övervaka luftkvalitet

Flyktiga organiska föreningar eller VOC

Flyktiga organiska föreningar

VOC

Vad är VOC

VOC eller flyktiga organiska föreningar är en stor grupp kemikalier som finns i många produkter som vi använder för att bygga och underhålla våra hem och byggnader. När de väl är inne i en byggnad släpps de ut i inomhusluften som vi andas. Ibland kan man till och med känna lukten av dem ... och lukten är ingen bra indikator på god inomhusluftkvalitet.

Vanliga exempel på flyktiga organiska föreningar som förekommer i vårt dagliga liv är bensen, xylen, etylenglykol, formaldehyd och metylenklorid. Typiska källor är färger och lacker, nya mattor, lim, rengöringsmedel, rökning, kemtvättar, fotokopierare, byggnadsmaterial som skum och vedeldning. VOC-ämnen avges också från människor och djur genom andning, svett och direkt från huden.

VOC

Effekterna av VOC

Risken för hälsoproblem till följd av inandning av en kemikalie beror på den exakta kemiska föreningen, koncentrationen och exponeringens varaktighet.

Att andas in låga halter av flyktiga organiska föreningar under en längre tid kan öka risken för hälsoproblem hos vissa personer, särskilt personer med astma eller som är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom flyktiga organiska föreningar är en grupp kemikalier har var och en av dem sin egen toxicitet och potential att orsaka olika hälsoeffekter. Inandning av höga halter av flyktiga organiska föreningar orsakar irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk, sömnighet, illamående, nedsatt koncentrationsförmåga och trötthet. På lång sikt kan det leda till cancer och skador på lever, njurar och det centrala nervsystemet.

VOC

Minska VOC

För att skydda din hälsa är det bäst att begränsa exponeringen för produkter och material som innehåller flyktiga organiska föreningar. Det bästa sättet att minska VOC-nivåerna är att undvika dem från början. Inspektera byggnaden eller hemmet för att hitta de vanligaste källorna till flyktiga organiska föreningar. Köp och behåll bara de färger, tvättmedel och lim som du behöver. Om du behöver förvara dem ska du göra det på en plats där människor inte vistas mycket, så att de inte kan skada någon när de läcker.

Ibland går det inte att undvika flyktiga organiska föreningar, särskilt inte vid ombyggnad eller renovering. Om du inte kan undvika dem kan du öka mängden frisk luft i rummet för att minska koncentrationen av flyktiga organiska föreningar inomhus. Detta kan du göra genom att öppna fönster och dörrar eller genom att använda fläktar för att maximera den luft som förs in utifrån. Håll temperaturen och den relativa luftfuktigheten så låg som möjligt eftersom kemikalier avgasar mer vid hög temperatur och luftfuktighet.

Typiska VOC-källor

VOC

TVOC-givare

Om du vill vara säker på att luftkvaliteten är "säker" kan du övervaka den med en speciell VOC-sensor. Förutom temperatur och relativ fuktighet mäter Sentera TVOC-sensorernaden totala mängden VOC i luften med hög selektivitet för väte (H2). I inomhusmiljöer förväntas H2-koncentrationen korrelera väl med CO2-koncentrationerna, eftersom människors andedräkt innehåller betydande koncentrationer av både CO2 (4 %) och H2 (10 ppm). Detta gör det möjligt att skilja mänsklig närvaro från andra föroreningar och styra ventilationssystemet baserat på hur ett utrymme används. Våra givare informerar dig via LED och/eller summer när VOC:erna i utrymmet har nått en alarmerande nivå och ventilationen måste ökas för att få ut den förorenade luften från området. Typiska användningsområden är fitnessrum, väntrum, nattklubbar och restauranger samt produktionshallar för färg osv.