Mäta och övervaka luftkvalitet

Koldioxid – CO2

Koldioxid – CO2

Koldioxid – CO2

Inom HVAC-branschen blåser förändringens vindar - optimal IAQ blir en prioritet samtidigt som den levereras på ett hållbart sätt. Efter två hemska år där COVID-19 allvarligt påverkade allas lärande, utveckling och arbete är det viktigt att den miljö vi återvänder till är så säker och bekväm som möjligt. Tendensen mot mer övervakad, naturlig ventilation innebär också att systemen måste ha en lägre påverkan, lägre utsläpp och lägre energiförbrukning.

Vad är koldioxid

Vad är koldioxid

Koldioxid eller CO2 är en växthusgas som är naturlig och ofarlig i små mängder. Den är nödvändig för att livet på jorden ska kunna överleva. CO2 är inte bara resultatet av förbränning av fossila bränslen. Koldioxidkoncentrationer inomhus är resultatet av en kombination av CO2 utomhus, andning inomhus och byggnadens ventilationshastighet. I takt med att byggnader och bostäder blir mer energieffektiva och därmed lufttäta innebär detta att färre mängder frisk luft kommer in naturligt i byggnaden. Många av dagens ventilationssystem återvinner luft för att spara energi, vilket innebär att förorenad luft trycks tillbaka in i byggnaden i stället för att ny frisk luft tas in. Detta resulterar i höga CO2-koncentrationer och dålig inomhusluftkvalitet. Luftflödet bör övervakas för att se till att frisk luft tillförs i rätt tid.

Effekterna av CO2

Effekterna av CO2

Måttliga till höga nivåer av koldioxid kan orsaka huvudvärk, nedsatt koncentrationsförmåga och trötthet, medan högre koncentrationer till och med kan ge upphov till illamående, yrsel och kräkningar. Medvetslöshet kan uppstå vid extremt höga koncentrationer. För att förhindra eller minska höga koncentrationer av koldioxid i en byggnad eller ett rum bör frisk luft tillföras rummet.

CO2-nivåerna inomhus förändras ständigt beroende på ventilationen, antalet människor och hur länge de vistas i ett slutet utrymme. CO2-nivåer inomhus mellan 400-1.000 ppm är acceptabla. Om värdena överskrider detta intervall bör ytterligare åtgärder vidtas. Detta kan göras genom att regelbundet byta ut luftfiltren i inomhusfläktsystem och installera en CO2-sensor för att påminna dig om när frisk luft behöver komma in i utrymmet.

Effekter av CO2

CO2-givare

Funktionsprincip NDIR CO2-givare

NDIR CO2-givare

CO2-givare finns i olika priskategorier, storlekar, typer, osv. Men hur väljer du rätt CO2-givare för din situation? Kontrollera om den är av hög kvalitet och lämplig för mätning i det utrymme du vill installera den. Var också uppmärksam på mätfelet eller avdriften, intervallet, kalibreringsmetoden, LED-indikatorerna och möjligheten till dataloggning.

Det rekommenderas starkt att välja en sensor som känner av CO2 baserat på NDIR-principen. Fördelen med NDIR-sensorer - eller icke-dispersiva infraröda sensorer - är deras långa livslängd, minimala störningar från andra gaser, låga livscykelkostnader samt exakt och stabil långvarig drift.

Alla Sentera CO2-sensorer bygger på denna princip och använder ABC-algoritmen för självkalibrering. Teorin bakom ABC-självkalibrering är att för IAQ-användning, vid en viss tid på dagen är ett rum obebott och CO2-nivån kommer att sjunka till 400 ppm, precis som de omgivande förhållandena utomhus. Med den här principen behöver du inte kalibrera sensorn på nytt efter installationen eller med tiden.