Измерване и следене на качеството на въздуха

Летливи органични съединения или ЛОС

Летливи органични съединения

ЛОС

Какво е ЛОС

ЛОС или летливи органични съединения са голяма група химикали, които се намират в много продукти, които използваме за изграждане и поддържане на нашите домове и сгради. След като са вътре в сградата, те се освобождават или се отделят под формата на газ във въздуха в помещенията, който дишаме. Понякога можете да се помиришат... и миризмата не е добър показател за добро качество на въздуха в помещенията.

Често срещани примери за ЛОС, които присъстват в нашето ежедневие, са: бензен, ксилен, етиленгликол, формалдехид и метилен хлорид. Типични източници са бои или лакове, нови килими, лепила, почистващи продукти, пушене, химическо чистене, фотокопирни машини, строителни материали и процеси на изгаряне на дърва, въглища и др. ЛОС също се отделят от хора и животни чрез процесите на дишане, изпотяване и директно от кожата.

ЛОС

Ефектите на ЛОС

Рискът от здравословни проблеми от вдишването на всеки химикал зависи от точното химично съединение, концентрацията и продължителността на излагането.

Вдишването на ниски нива на ЛОС за по-дълъг период от време може да увеличи риска от здравословни проблеми на някои групи хора, особено на болните от астма, които са чувствителни към химикали. Тъй като ЛОС се отнасят до група химикали, всеки от тях има своя собствена токсичност и потенциал за причиняване на различни последици за здравето. Известно е, че вдишването на високи нива на ЛОС причинява дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, сънливост, гадене, намалена концентрация и умора. В дългосрочен план то може да доведе до рак и увреждане на черния дроб, бъбреците и централната нервна система.

ЛОС

Намаляване на ЛОС

За да защитите здравето си, най-добре е да ограничите излагането на продукти и материали, които съдържат ЛОС. Най-добрият начин да редуцирате нивата на ЛОС е на първо място да ги избягвате. Проверете сградата или дома си за източници на ЛОС. Купувайте и съхранявайте само бои, перилни препарати и лепила, от които се нуждаете. Ако трябва да ги съхранявате, направете това на място, където хората не прекарват много време, така че в случай на изтичане, да не могат да навредят на никого.

Понякога контактът с ЛОС не може да бъде избегнат – особено по време на ремонт или ремонтни работи. Когато тези съединения не могат да се избегнат, увеличаването на количеството свеж въздух, вкаран в затвореното помещение, помага да се намали концентрацията на ЛОС. Това може да се направи чрез отваряне на прозорци и врати или чрез използване на вентилатори, за да увеличите максимално въздуха, донесен отвън. Поддържайте температурата и относителната влажност възможно най-ниски, защото химикалите отделят газове повече при висока температура и влажност.

Типични източници на ЛОС

ЛОС

Сензор за TVOC

Ако искате да сте сигурни дали качеството на въздуха е "безопасно", можете да следите това със специален сензор за ЛОС. Сензорите за TVOC на Sentera измерват, освен температурата и относителната влажност, общото количество на ЛОС във въздуха с висока чувствителност към водорода (H2). В закрити помещения се очаква концентрацията на H2 да кореспондира добре с концентрациите на CO2, тъй като човешкият дъх съдържа значителни концентрации както на CO2 (4%), така и на H2 (10 ppm). Това дава възможност да се разграничи влиянието на човешкото присъствие от други замърсители и да се контролира вентилационната система въз основа на заетостта на помещението. Нашите сензори ще Ви информират чрез LED индикации и / или зумер, когато ЛОС в помещението са достигнали опасни нива и вентилацията трябва да бъде увеличена, за да се извлече замърсеният въздух от пространството. Типични приложения са фитнес зали, чакални, нощни клубове и ресторанти, както и производствени халета за бои и др.