Измерване и следене на качеството на въздуха

Технология

Визуализиране на качеството на въздуха в помещенията със Sentera Controls

Визуализиране на качеството на въздуха в помещенията със Sentera Controls

Нашите сензори предлагат практично решение за следене на качеството на въздуха и генериране на визуални или звукови сигнали в случай, че е необходима допълнителна вентилация. Светодиодите осигуряват ясна визуална индикация за качеството на въздуха в помещенията при измерване на температура, относителна влажност, CO2, TVOC, CO или NO2. Зеленият светодиод е активен, докато измерването остава в предварително определения диапазон. Когато измерването надвиши този диапазон жълтият светодиод се активира. В случай, че измерването достигне предварително зададеното ниво на алармата, червеният светодиод ще се активира. В случай, че сензорът има и зумер, червеният светодиод и зумерът се ще активират едновременно. Сензорите се предлагат с 24 V или 230 V захранване. Това опростява инсталацията в съществуващите сгради. Измерените стойности се предават чрез аналоговия(те) изход(и) и чрез Modbus RTU. Всички настройки могат да се променят чрез Modbus RTU.

Sentera също предлага и интелигентни сензори. Техният интелигентен алгоритъм контролира един единствен изход въз основа на измерените стойности. Този изход 0-10V може директно да контролира ЕС вентилатори, регулатори на скоростта на АС вентилатори или задвижващ механизъм за електрически клапи. Типично приложение е класна стая със сензор за CO2 . Сензорът за CO2 директно управлява вентилатор за доставяне и / или отвеждане на въздух. В случай, че зеленият светодиод е активен, качеството на въздуха в помещенията е добро и вентилационната система е функционира на минимално ниво. Когато класната стая е заета, нивата на CO2 се увеличават. Скоро жълтият светодиод ще светне и скоростта на вентилация ще се увеличи. Червеният светодиод светва в случай, че концентрацията на CO2 достигне нивото на алармата. Скоростта на вентилация ще бъде максимална. Нивото на алармата може да бъде достигнато в случай на концентриране на твърде много хора в класната стая или в случай на запушени филтри.

ОВК сензори с функция за предупреждение

Следене и запис на параметрите на качеството на въздуха със Sentera Controls

Следене и запис на параметрите на качеството на въздуха със Sentera Controls

След като сте инсталирали ОВК сензорите на Sentera в стаите, които искате да наблюдавате, можете да ги свържете чрез технологията на Sentera PoM. PoM или Power over Modbus улеснава окабеляването, свежда до минимум разходите за монтаж и прави възможно изграждането на инсталации в построени сгради. Това означава, че комуникация Modbus RTU и захранване се разпределят чрез един кабел с конектор RJ45.

Интернет гейтуеите на Sentera помагат да се улесни настройката на Вашата инсталация. Всички устройства автоматично ще получат свой уникален Modbus RTU адрес. Персонализирайте инсталацията си, като добавите местоположението на всяко устройство. Това впоследствие ще улесни след разграничаването на кухненския сензор от сензора на спалнята.

След като инсталацията Ви е настроена, можете да избирате между локална визуализация или дистанционно следене. Само за локална визуализация интернет гейтуеят може да бъде премахнат. В случай, че поддържате инсталиран интернет гейуея, всички измерени стойности и сигнали са дистанционно достъпни чрез SenteraWeb. Трудно за избор? Защо не комбинирате и двете: локално и дистанционно наблюдение на качеството на въздуха в закрити помещения!

SenteraWeb

SenteraWeb

В случай, че поддържате инсталиран интернет гейтуея, имате достъп до SenteraWeb, нашия онлайн ОВК-портал. Тои Ви позволява да наблюдавате и регулирате параметрите чрез Вашия компютър или мобилно устройство. Също така е възможно да запазвате данни за по-дълъг период от време. Запазените данни могат да бъдат показани в графики, позволяващи откриването на тенденции. За всяка инсталация можете да дефинирате различни потребители и конфигуратори. Потребителите могат да следят данните, докато конфигураторите могат да регулират настройките.

Всеки сензор в инсталацията може да получи конкретно име и местоположение. Можете да изберете най-подходящите параметри и да ги визуализирате на личното си табло. Всяка инсталация може да има различно табло. Следете качеството на въздуха в помещенията, когато пожелаете и където искате.

Запис на данни за качеството на въздуха в помещенията

Локален мониторинг чрез HMI интерфейс

Визуализация на качеството на въздуха в помещенията чрез HMI дисплей

Локален мониторинг чрез HMI интерфейс

Няма налична интернет връзка? В този случай към вашата инсталация можете да добавите регулатор HMI с 5-инчов цветен дисплей и да наблюдавате качеството на въздуха в помещенията локално.

Местоположението на всеки сензор може да бъде променено за по-лесна употреба. 4-те най-подходящи параметъра за всеки сензор ще бъдат визуализирани на началния екран. В случай, че един от параметрите е извън обхвата, пиктограмата ще бъде подчертана. Както е случаят с всички наши решения, ние поставяме фокуса върху лесното и практично инсталиране и използване.