Luchtkwaliteit meten en monitoren

Technologie

Binnenluchtkwaliteit visualiseren met Sentera Controls

IAQ visualiseren met Sentera Controls

Onze sensoren bieden een eenvoudige oplossing om de luchtkwaliteit te monitoren en visuele of akoestische waarschuwingen te genereren voor het geval extra ventilatie nodig is. De LED's geven een duidelijke visuele indicatie van de binnenluchtkwaliteit bij het meten van temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, TVOC, CO of NO2. De groene LED is geaciveerd zolang de meting binnen het vooraf bepaalde bereik blijft. Wanneer de meting dat bereik overschrijdt, wordt een visuele waarschuwing gegeven via de gele LED. Als de meting het vooraf ingestelde alarmniveau bereikt, wordt de rode LED geactiveerd. Als de sensor ook een zoemer heeft, worden de rode LED en zoemer tegelijkertijd geactiveerd. De sensoren zijn verkrijgbaar met 24 V of 230 V voeding. Dit vereenvoudigt de installatie in bestaande gebouwen. De gemeten waarden worden verzonden via de analoge uitgang(en) en via Modbus RTU. Alle instellingen kunnen worden aangepast via Modbus RTU.

Sentera biedt ook intelligente sensoren. Hun slimme algoritme bestuurt één enkele uitgang op basis van de verschillende gemeten waarden. Deze 0-10V uitgang kan rechtstreeks een EC ventilator, een snelheidsregelaar voor AC-ventilatoren of een regelklep aansturen. Een typische toepassing is een klaslokaal met CO2-sensor. De CO2 sensor stuurt rechstreeks de toevoer- en/of afzuigventilator aan. Als de groene LED actief is, is de binnenluchtkwaliteit goed en is het ventilatiesysteem minimaal actief. Wanneer het klaslokaal bezet is, neemt het CO2-niveau toe. Bijgevolg gaat de gele LED branden en neemt de ventilatiesnelheid toe. De rode LED licht op als de CO2-concentratie het alarmniveau heeft bereikt. De ventilatiesnelheid zal dan maximaal zijn. Het alarmniveau kan worden bereikt in het geval dat te veel mensen het klaslokaal bezetten of in geval van verstopte filters.

HVAC-sensoren met waarschuwingsfunctie

Monitoring en logging van IAQ met Sentera Controls

Monitoring en logging van IAQ met Sentera Controls

Nadat u de Sentera HVAC-sensoren hebt geïnstalleerd in de ruimtes die u wilt bewaken, kunt u ze aansluiten via het Sentera PoM-concept. PoM of Power over Modbus vereenvoudigt de bedrading, minimaliseert de installatiekosten en maakt installaties in bestaande gebouwen mogelijk. Het betekent dat Modbus RTU-communicatie en voeding worden overgedragen via één kabel met RJ45-connector.

Een Sentera internet gateway helpt om de installatie van uw installatie te vereenvoudigen. Alle apparaten ontvangen automatisch hun eigen unieke Modbus RTU-adres. Personaliseer uw installatie door de locatie van elk apparaat toe te voegen. Dat maakt het achteraf makkelijker om de keukensensor van de slaapkamersensor te onderscheiden.

Zodra uw installatie is ingesteld, kunt u kiezen tussen lokale monitoring of monitoring op afstand. Als enkel lokale monitoring nodig is, kan de internetgateway worden verwijderd. Als de internetgateway geïnstalleerd blijft, zijn alle meetwaarden en waarschuwingen op afstand beschikbaar via SenteraWeb. Moeilijke keuze? Waarom combineert u niet beide: lokale en externe monitoring van uw binnenklimaat!

SenteraWeb

SenteraWeb

Als u de internetgateway geïnstalleerd houdt, heeft u toegang tot SenteraWeb, ons online HVAC-portaal. Hiermee kunt u parameters controleren en aanpassen via uw computer of mobiel toestel. Ook datalogging gedurende een langere periode is mogelijk. De geregistreerde gegevens kunnen in grafieken worden weergegeven, zodat trends kunnen worden ontdekt. Voor elke installatie kunt u verschillende gebruikers en configurators definiëren. De gebruikers kunnen enkel gegevens bekijken terwijl de configurators ook instellingen kunnen aanpassen.

Elke sensor in de installatie kan een betekenisvolle naam en locatie krijgen. U kunt de meest relevante parameters selecteren en deze weergeven op uw persoonlijke dashboard. Elke installatie kan een aangepast dashboard hebben. Bewaak uw binnenluchtkwaliteit wanneer u maar wilt, waar u maar wilt.

Datalogging binnenluchtkwaliteit

Lokale monitoring via HMI-interface

Visualisatie binnenluchtkwaliteit via HMI-display

Lokale monitoring via HMI-interface

Geen internetverbinding beschikbaar? In dat geval kunt u een HMI met 5" kleurendisplay aan uw installatie toevoegen en uw binnenluchtkwaliteit lokaal monitoren.

De naam van elke sensor kan worden aangepast voor gebruiksgemak. De 4 meest relevante parameters voor elke sensor worden gevisualiseerd op het startscherm. Als een van de parameters buiten bereik is, wordt het pictogram gemarkeerd. Net als bij onze andere HVAC-oplossingen, leggen we de focus op de eenvoud van installatie en gebruik.