Luchtkwaliteit meten en monitoren

Koolstofdioxide – CO2

Koolstofdioxide – CO2

Koolstofdioxide – CO2

De HVAC-wereld ondergaat een grondige verandering - optimale binnenluchtkwaliteit op een duurzame manier is een topprioriteit geworden. Na twee afschuwelijke jaren waarin COVID-19 het leren, de ontwikkeling en de manier van werken van ons allemaal ernstig heeft beïnvloed, is het absoluut noodzakelijk dat de omgeving waarnaar we terugkeren zo veilig en comfortabel mogelijk is. De tendens naar meer, gemonitorde, natuurlijke ventilatie brengt ook systemen met een lagere impact, lagere emissie en minder energieverbruik met zich mee.

Wat is koolstofdioxide

Wat is koolstofdioxide

Koolstofdioxide of CO2 is een broeikasgas dat natuurlijk en in kleine hoeveelheden onschadelijk is. Het is noodzakelijk voor het overleven van het leven op aarde. CO2 is niet alleen het gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. De kooldioxideconcentraties binnenshuis zijn het resultaat van een combinatie van CO2 buiten, ademhaling binnenshuis en de luchtverversing van het gebouw. Naarmate gebouwen en woningen energiezuiniger en dus luchtdichter worden, betekent dit dat er minder frisse lucht op natuurlijke wijze het gebouw binnenkomt. Veel van de huidige ventilatiesystemen recycleren lucht om energie te besparen, waardoor vervuilde lucht terug het gebouw in wordt geblazen in plaats van nieuwe frisse lucht. Dit resulteert in hoge CO2-concentraties en een slechte binnenluchtkwaliteit. De luchtstroom moet worden gemonitord om ervoor te zorgen dat verse lucht tijdig wordt aangevoerd.

De effecten van CO2

De effecten van CO2

Matige tot hoge niveaus van koolstofdioxide kunnen hoofdpijn, verminderde concentratie en vermoeidheid veroorzaken, terwijl hogere concentraties zelfs misselijkheid, duizeligheid en braken kunnen veroorzaken. Bij extreem hoge concentraties kan bewustzijnsverlies optreden. Om hoge concentraties koolstofdioxide in een gebouw of ruimte te voorkomen of te verminderen, moet verse lucht aangevoerd worden.

De CO2-niveaus binnenshuis veranderen voortdurend, afhankelijk van de ventilatie, de hoeveelheid mensen en de tijdsduur dat ze aanwezig zijn in een afgesloten ruimte. CO 2-niveaus binnenshuis tussen 400-1.000 ppm zijn acceptabel. Wanneer de waarden dit bereik overschrijden, moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Dit kan gebeuren door regelmatig de luchtfilters in ventilatiesystemen te vervangen en een CO2-sensor te installeren om u eraan te herinneren wanneer verse lucht moet toegevoegd worden.

Effecten van CO2

CO2-sensor

Werkingsprincipe NDIR CO2-sensor

NDIR CO2-sensor

CO2-sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende prijscategorieën, afmetingen, types, enz. Maar hoe selecteert u nu de juiste CO2-sensor voor uw specifieke situatie? Controleer of de sensor kwalitatief is en geschikt om metingen uit te voeren in de ruimte die u wilt gaan monitoren. Let ook op toleranties en drift, het meetbereik, de kalibratiemethode, LED-indicatoren en of datalogging mogelijk is.

Het wordt sterk aanbevolen om een sensor te kiezen die CO2 detecteert op basis van het NDIR-principe. Het voordeel van NDIR - of niet-dispersieve infraroodsensoren is hun lange levensduur, minimale interferentie van andere gassen, hun lage levenscycluskosten en de nauwkeurige en stabiele werking op lange termijn.

Alle Sentera CO2-sensoren zijn gebaseerd op dit principe en maken gebruik van het ABC Logic-zelfkalibrerend algoritme. De theorie achter ABC-logic zelfkalibratie is dat voor IAQ-gebruik elke dag een kamer op een bepaald moment wel even niet in gebruik is en dat het CO2-niveau zal dalen tot de omstandigheden buitenshuis van 400 ppm. Dankzij dit concept hoeft u de sensor na installatie of in de loop van de tijd niet opnieuw te kalibreren.