Luchtkwaliteit meten en monitoren

"Meten is weten"

Vermijd COVID-19 besmettingen via aerosols

Het risico om met COVID-19 geïnfecteerd te worden is groter in drukbezochte, slecht geventileerde ruimtes. Besmetting door aerosols vindt zelden plaats in openlucht of in volumineuze gesloten ruimtes. Over het algemeen wordt aanbevolen systemen die lucht recirculeren uit te schakelen en om de toevoer van verse lucht en de afvoer van bevuilde lucht op te drijven. Het ventilatiesysteem moet doorlopend in werking zijn.

Indien geen ventilatiesysteem beschikbaar is, wordt het aanbevolen om de binnenluchtkwaliteit te monitoren en te verluchten via de ramen. Voor dit gebruik raadt Sentera het gebruik van sensoren aan. Als veel mensen een beperkte ruimte delen zal de CO2-concentratie snel toenemen. En tegelijkertijd het risico om COVID-19 viruspartikels te verspreiden. Lang voordat de bewoners een slechte luchtkwaliteit of gebrek aan ventilatie waarnemen, waarschuwt het klimaatcontrolesysteem u om de ventilatie te verhogen of het raam te openen.

  • TVOC of CO2 sensoren kunnen dectecteren wanneer een grote groep mensen een beperkte ruimte gebruiken
  • Ontvang een melding? zodra de ventilatie onvoldoende is
  • Voldoende ventilatie vermindert het risico op COVID-19 besmetting
Sentera luchtkwaliteitsensor FCMFF-R

Wat is binnenluchtkwaliteit?

Indoor Air Quality

IAQ (Indoor Air Quality) of binnenluchtkwaliteit is niet alleen een kwestie van aanvoelen (temperatuur en vochtigheid), maar vervuilde binnenlucht heeft ook een directe invloed op onze gezondheid en welzijn. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan een slechte luchtkwaliteit binnenshuis gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsaandoeningen (bijvoorbeeld astma), allergieën en mogelijk zelfs longkanker. Deze symptomen worden vaak samengevat onder de term SBS of Sick Building Syndromes.

Samen met de toegenomen thermische isolatie van onze gebouwen en om een goede binnenluchtkwaliteit te handhaven en energieverliezen te minimaliseren, neemt het belang van intelligente ventilatiesystemen toe.

Volgende parameters hebben een directe invloed op de gezondheid, het welbevinden en het comfort van de bewoners:

Temperatuur en relatieve vochtigheid hebben een directe invloed op het gevoel van welzijn en comfort van de bewoners.

Droge lucht leidt tot een droge huid, jeukende ogen en geïrriteerde slijmvliezen. Het kan een bloedneus of een jeukende keel veroorzaken en kan symptomen van verkoudheid en sommige ademhalingsaandoeningen verergeren. Het verhoogt ook de statische elektriciteit, die u voelt in uw kleding en haar en op meubels en vloerbedekking.

Een te hoge relatieve vochtigheidsgraad zal resulteren in condensvorming op ramen, wanden en plafonds die kouder zijn dan de luchttemperatuur en zal mogelijk schade veroorzaken aan bouwmaterialen en geuren veroorzaken in slecht geventileerde ruimtes.

Omdat temperatuur en relatieve vochtigheid de basisparameters zijn die het comfort en welzijn van bewoners bepalen, kunnen de meeste Sentera-sensoren deze meten.

Koolstofdioxide (CO2) is niet alleen een bijproduct van verbranding, het is ook het resultaat van het metabolische proces in levende organismen. Omdat koolstofdioxide ook het resultaat is van het metabolisme van mensen, worden de gemeten concentraties in een gebouw vaak gebruikt om aan te geven of er extra verse lucht aan de ruimte moet worden toegevoegd.

Matige tot hoge koolstofdioxidegehalten kunnen hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken en hogere concentraties kunnen misselijkheid, duizeligheid en braken veroorzaken. Bij extreem hoge concentraties kan bewustzijnsverlies optreden. Om hoge concentraties koolstofdioxide in een gebouw of kamer te voorkomen of te verminderen, moet verse lucht naar de kamer worden gevoerd.

NDIR is een industrieterm voor "nondispersive infrared" en is het meest voorkomende en adequate type sensor dat wordt gebruikt om CO2 te meten. CO2 gasmoleculen absorberen een specifieke band van IR-licht terwijl andere lichtgolflengten doorgelaten worden. Vervolgens registreert een IR-detector de hoeveelheid licht die niet door de CO2-moleculen of door het optische filter werden geabsorbeerd. Het verschil tussen de hoeveelheid licht uitgestraald door de IR-lamp en de hoeveelheid IR-licht ontvangen door de detector wordt gemeten. Het verschil is evenredig met het aantal CO2-moleculen aanwezig in de lucht in de kamer.

De menselijke bijdrage aan luchtverontreinigende stoffen binnenshuis is historisch gerelateerd aan de CO2 waarde, die vaak wordt gebruikt als een indicator voor onvoldoende ventilatie in gesloten ruimten. Maar dit dekt de volledige lading niet.

Het is bekend dat VOC's of vluchtige organische stoffen oog-, neus- en keelirritaties, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid veroorzaken.

VOC's binnenshuis zijn afkomstig van dampen van stoffen zoals schoonmaakproducten, lijmen, verven, nieuwe tapijten, kopieerapparaten en printers tot bouwmaterialen en meubels. VOC's worden ook door mensen en dieren uitgestoten in hun adem, zweet en via de huid.

Daarom is het belangrijk om de VOC-niveaus te bewaken en de verontreinigde lucht uit de ruimte te verwijderen.

CO en NO2 - Winkelcentra, kantoorgebouwen, grote hotels, evenementenlocaties... Gesloten parkeergarages worden steeds belangrijker in grote bouwprojecten. Wagens die zich verplaatsen in parkings genereren giftige gassen zoals stikstofdioxide (NO2) en koolstofmonoxide (CO). Deze gassen moeten worden afgevoerd zodra ze worden gedetecteerd door de CO en NO2 sensoren.

Hoe kan je binnenluchtkwaliteit visualiseren?

Hoe kan je binnenluchtkwaliteit visualiseren? - Inbouw- opbouwsensor FCMFF-R en kamersensor RSMFM-2R

Het merendeel van de Sentera HVAC sensoren zijn beschikbaar met LED's en een zoemer. De LED's geven een duidelijk beeld van de binnenluchtkwaliteit De groene LED licht op zolang de gemeten waarde binnen het ingestelde bereik blijft. Als de waarschuwingszone wordt bereikt gaat de oranje LED oplichten. Zodra de alarmwaarden worden bereikt gaat de rode LED oplichten. Als de sensor voorzien is van een zoemer, gaan de rode LED en de zoemer gelijktijdig geactiveerd worden. Sentera sensoren zijn beschikbaar voor 24 V en 230 V voedingsbronnen. Dit vereenvoudigd de installatie in bestaande gebouwen. Ze bieden een eenvoudige oplossing om de binnenluchtkwaliteit te monitoren en visuele en auditieve waarschuwingen te geven zodra er extra geventileerd moet worden. Sentera HVAC sensoren hebben visuele waarchuwingen voor temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, luchtkwaliteit (TVOC), CO of NO2. De meetwaarden kunnen verstuurd worden via de analoge uitgang of via Modbus RTU datacommunicatie. Alle instellingen kunnen via Modbus RTU aangepast worden.

Sentera biedt ook intelligente sensoren aan. Hun slim algoritme regelt 1 enkele uitgang gebaseerd op een combinatie van meerdere meetwaarden. Deze 0-10V uitgang kan een EC-ventilator, een klepaandrijving of een snelheidsregelaar voor AC-ventilatoren rechtstreeks aansturen. Een typisch toepassing is een leslokaal, uitgerust met een CO2 sensor. De CO2 sensor regelt rechtstreeks een toevoer- en / of afzuigventilator. Zolang de groene LED actief is, is de binnenluchtkwaliteit goed en werkt het ventilatiesysteem op het minimum niveau. Als het lokaal bezet is, nemen de CO2-waarden toe. Al snel gaat de gele LED branden en neemt de ventilatiesnelheid toe. De rode LED gaat branden als de concentratie CO2 het alarmniveau bereikt. De ventilatie draait nu maximaal. Het alarmniveau zal worden bereikt als er te veel mensen in het lokaal zitten of als de filters verstopt zijn.

Hoe binnenluchtkwaliteit monitoren en loggen?

Installeer Sentera HVAC-sensoren in de lokalen die u wil monitoren. Verbind de sensoren met elkaar door middel van het Sentera PoM-bekabelingsconcept. Dit PoM-concept vereenvoudigt de bekabeling en maakt installatie mogelijk in bestaande gebouwen, en dit met minimale installatiekosten.

Gebruik de Sentera Gateway om het instellen van de installatieparameters te vereenvoudigen. Elk van de aangesloten toestellen krijgt automatisch een uniek Modbus netwerk-ID toegekend. U kan ook niet-Sentera toestellen toevoegen aan de installatie. Om identificatie eenvoudiger te maken kan u namen van locaties toevoegen aan elk toestel Op die manier kan u later eenvoudig de keukensensor onderscheiden van de badkamersensor.

Eens uw installatie geparametreerd is kan u kiezen tussen enkel locale weergave en/of monitoring vanop afstand. Als u enkel lokale weergave wil kan u de internet Gateway weghalen. Als u de Gateway aangesloten laat, zullen alle meetwaarden vanop afstand beschikbaar zijn via Senteraweb. Ook is het met Senteraweb mogelijk om gegevens te loggen en weer te geven in de tijd en om waarschuwingsberichten te ontvangen. Op deze manier kan u trends ontdekken. De loggegevens kunnen ook grafisch worden weergegeven.

Moeite met kiezen? U kan ze ook combineren: zowel lokale monitoring van uw binnenklimaat als monitoring vanop afstand!

Sentera Webservice diagram

Datalogging en monitoring vanop afstand via Senteraweb

Datalogging en monitoring vanop afstand via Senteraweb  CO2 datalogging en monitoring vanop afstand via Senteraweb

Indien u de internetgateway aangesloten laat heeft u toegang tot SenteraWeb. Dit maakt het mogelijk om gegevens te monitoren en instellingen te wijzigen via uw computer of mobiel toestel. Ook het loggen van data over langere periodes wordt mogelijk.

Op deze manier kan u trends ontdekken. De loggegevens kunnen ook grafisch worden weergegeven.

Voor elke installatie kan u meerdere gebruikers en beheerders definiëren. Gebruikers kunnen gegevens monitoren, beheerders kunnen ook de instellingen wijzigen.

Voor elke sensor in de installatie kan u een eigen naam en plaats ingeven. U kan de belangrijkste parameters uitkiezen die wil weergeven op uw persoonlijk dashboard Voor elke installatie kan u een verschillend dashboard aanmaken. Selecteer heel eenvoudig de belangrijkste parameters voor een welbepaalde installatie om ze op uw dashboard weer te geven.

U kan de binnenluchtkwaliteit monitoren waar u het wil en wanneer u het wil!

Lokaal monitoren met een HMI-interface

Lokaal monitoren met een HMI-interface

Geen internetverbinding beschikbaar? In dat geval kan u een HMI-interface met 5-inch kleurenscherm aan uw installatie toevoegen en de binnenluchtkwaliteit ter plaatse weergeven.

Om het overzichtelijker te maken kan u voor elke sensor eenvoudig een locatie invoeren. De 4 belangrijste parameters van elke sensor worden weergegeven op het hoofdscherm van de HMI-interface. Indien een van de parameters de alarmwaarden bereikt gaat het pictogram oplichten.

Belangrijkste kenmerken

  • Toezicht houden op de luchtkwaliteit via metingen binnenshuis
  • Visuele en auditieve waarschuwingen
  • Datalogging voor HVAC-sensoren
  • Ontvang e-mail waarschuwingen
  • Gemakkelijk te installeren in nieuwe en bestaande gebouwen
  • Een breed aanbod van HVAC-sensoren voor diverse toepassingen en omgevingen