Luchtkwaliteit meten en monitoren

Luchtkwaliteit monitoren

Monitoren van de binnenluchtkwaliteit

Wat is binnenluchtkwaliteit?

Wat is binnenluchtkwaliteit?

IAQ of Indoor Air Quality is de luchtkwaliteit binnen en rond gebouwen en structuren. Het is niet alleen een kwestie van hoe de omgeving aanvoelt (temperatuur en vochtigheid), binnenlucht heeft een directe invloed op onze gezondheid, comfort en welzijn. Binnenwerkplekken zijn te vinden in veel werkomgevingen zoals bibliotheken, kantoren, verkoopruimtes, ziekenhuizen, scholen en kleuterscholen. Op dergelijke werkplekken worden geen taken met gevaarlijke stoffen uitgevoerd. En toch kunnen bewoners symptomen vertonen die behoren tot het sick building syndrome (SBS), zoals aandoeningen van de luchtwegen (bijv. astma), allergieën, branderigheid van de ogen, schrale keel, verstopte neus en hoofdpijn. Op de lange termijn kan dit zelfs ernstige aandoeningen zoals longkanker veroorzaken. Deze aandoeningen kunnen vaak niet worden toegeschreven aan één enkele oorzaak en vereisen een uitgebreide analyse naast het testen van de luchtkwaliteit. Slechte binnenluchtkwaliteit veroorzaakt ook verminderde productiviteit en beïnvloedt schoolresultaten. Veel voorkomende verontreiniging van de binnenlucht wordt veroorzaakt door verbranding binnenshuis (koken, verwarmen), (indirecte) tabaksrook, schimmels, CO, VOC enz...

modern kantoor met bank en een glazen tafel

Waarom de binnenluchtkwaliteit controleren?

Waarom de binnenluchtkwaliteit controleren?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de IHME's Global Burden of Disease-studie stellen dat wereldwijd ongeveer 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar worden toegeschreven aan zowel binnen- als buitenluchtvervuiling. Bepaling van de IAQ gebeurt door het verzamelen van luchtmonsters, het monitoren van de blootstelling van de mens aan verontreinigende stoffen, het verzamelen van monsters op bouwoppervlakken en computersimulaties van de luchtstroom in gebouwen. Waar buitenluchtverontreiniging het onderwerp is van lange politieke discussies met grote meningsverschillen, kan binnenluchtvervuiling snel worden aangepakt.

Opsporen van de oorzaken, filtratie en het gebruik van ventilatie om verontreinigingen te verdunnen zijn de primaire methoden voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in de meeste gebouwen. Moderne ventilatiesystemen regelen de binnenluchtkwaliteit op basis van verschillende parameters, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, CO, NO2 en TVOC. Deze parameters veranderen met de hoeveelheid mensen in de kamer, hun tijd doorgebracht in een kamer, de buitentemperatuur en het gebruik van bepaalde verontreinigende stoffen. Samen met de verhoogde thermische isolatie van onze gebouwen neemt het belang van intelligente ventilatiesystemen toe om een goede binnenluchtkwaliteit te behouden en energieverliezen te minimaliseren.

Vermijd COVID-19 besmetting via aerosolen

virusmolecule

Voorkom besmetting via aerosolen

Het risico om besmet te raken met het COVID-19-virus is groter in druk bezette en slecht geventileerde ruimtes. Verspreiding van COVID-19 vindt plaats via deeltjes en druppeltjes in de lucht. Overdracht via de lucht ontstaat door het inademen van aerosoldruppels die door een geïnfecteerde persoon worden uitgeademd (bijv. spreken, sporten, hoesten, rustige ademhaling). Overdracht van COVID-19 via aerosolen vindt zelden buiten plaats of in grote ruimtes met een lage bezettingsgraad.

Zorgen voor een goede ventilatie kan helpen bij het verminderen van verontreinigingen in de lucht binnenshuis, waaronder SARS-CoV-2, en andere virussen. Een van de meest effectieve manieren om ziekteoverdracht binnenshuis te beperken, is door het grootste deel van de lucht in een kamer te verversen - de gebruikte, mogelijk kiemende lucht te vervangen door frisse lucht van buiten of deze door hoogrendementsfilters te laten lopen - zo vaak mogelijk. De meeste ventilatiesystemen zijn standaard gedimensioneerd om voldoende frisse lucht te voorzien bij een hoge bezettingsgraad van de ruimte. Wanneer de ruimte echter niet volledig bezet is, kan het luchtvolume van het ventilatiesysteem worden verlaagd terwijl dit toch nog voldoende frisse lucht voorziet voor de actuele bezettingsgraad van de ruimte. Het circuleren van verse lucht helpt virussen uit ventilatieroosters te spoelen, zodat ze zich niet binnenshuis ophopen. Er is echter een keerzijde: hogere kosten en energieverbruik waardoor de broeikasgassen, die de klimaatverandering aanwakkeren, toenemen. Verschillende autoriteiten hebben verschillende meningen over de beste en meest efficiënte vorm van ventilatie. Gezond verstand en het afwegen van kosten/baten, zowel financieel als voor het klimaat, blijven daarom van groot belang.